بدیهی است یکی از موارد مهم در انتخاب یک گروه برای انجام خدمات مالی و مشاوره، جدای از کیفیت، قیمت خدمات است. قیمت خدمات مالی با توجه به معیارهای مختلف کسب و کار، حجم کار، ریسک ذاتی پروژه و سایر معیارها محاسبه می شود.

پس از تکمیل فرم زیر و شرح دقیق خدمات مورد درخواست، قیمت تقریبی خدمات به اطلاع شما خواهد رسید.

استعلام آنلاین قیمت خدمات