Tag Archives: فیلم آموزش حسابداری

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از دیدگاه حسابداری و مالیاتی + ویدیو آموزشی

مطالبات مشکوک الوصول

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول چیست؟ تجربه ثابت کرده که اغلب اوقات تمام حسابهای دریافتنی وصول نمی شوند. این واقعه میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. ورشکستگی یا اعسار مشتری، تقلب در معامله، کلاهبرداری و … از دیدگاه حسابداری این واقعه باید از پیش بطور مناسب محاسبه و افشا شود. مهمترین دلیل برای انجام این کار رعایت […]