موسسه حسابداری و خدمات مالی آرا محاسب به همت کادر مدیریت کنونی و با محوریت خدمات مالی کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها تاسیس شد. مهمترین فعالیت ما کمک به رشد و نظم مالی و همچنین عارضه یابی مالی در کسب و کارها می باشد. 

محمد رحم خدا
کارشناس ارشد امور مالیاتی

فرزاد بیات
کارشناس ارشد حسابرسی

سیدجواد میرعباسی
دکتری تخخصی حسابداری و مدرس مرکز آموزش حسابداران خبره

سعید زارع
کارشناس ارشد حسابداری مالی

سید مجتبی مریدی
کارشناس ارشد حسابرسی

علیرضا کریمداد
کارشناس ارشد حسابداری مالی

علیرضا شاهقلی
کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری